Menu Content/Inhalt

Image
Et torvtak krever ikke mye stell,
men det er noen enkle grep man bør gjøre for å sikre seg
et vakkert tak som varer lenge:
1.Gjødsel
Første år (spesielt for tak lagt om
høsten) er det viktig at man gjødsler
taket på våren. Vi bruker fullgjødsel fra
Felleskjøpet (den beregnet på hager/
plen), men annen gjødsel kan også
selvfølgelig brukes. Mengde er angitt på
emballasjen. For å få det «i gang» bruker
vi ca. 5-6 kg pr 100 m2

Hvis man ønsker et tak med god vekst
er det tilrådelig å gjødsle litt hver vår.
Ca 3 kg pr 100 m2.
Gjødsling bør foregå i forbindelse
med regn.

2. Kalk
Kalking skal gjøres etter behov, for bl.a
å unngå mosevekst. Kalking bør helst
skje før snøen er helt borte. Det er ikke
nødvendig å kalke hvert år.

3. Vanning
Torvtak behøver vanligvis ikke vannes.
I skikkelige tørkeperioder eller hvis man
stiller store krav til takets utseende og
vekst bør det få et skikkelig rotbløyte
ved behov.


4. Slåing

Hvis gresset er langt, er det lurt å slå det

om høsten. Langt overvintret gress kan
«kvele» tilveksten om våren .


5. Busker
Busker som frør seg til taket bør
klippes ned før de blir for store. Røttene
kan ødelegge undertaket og forårsake
vannskader.
Steller man pent med taket, har man
et pent tak lenge lenge. Alle torvtak
vil etter hvert ta «farge» av floraen i
området rundt. De fleste synes dette er
sjarmerende. Lykke til med torvtaket!


Camilla og Hans Olav

 

 

www.storslåtte.no